سازمان الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی
 
 دفتر آمار و فناوری اطلاعات:
شهرک قدس، خیابان سیمای ایران، بین فلامک و زرافشان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک A، طبقه پنجم، ضلع جنوب غربی
 
 تلفن: 2-81453201 
 
 نمابر: 88364383
 
 نشانی اینترنتی: http://saweb.behdasht.gov.ir
 
 نشانی پست الکترونیکی: saweb@behdasht.gov.ir
سازمان الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی
طراحی و اجرا: دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی