سازمان الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی
 

نماد

عنوان زیرخدمت­ها

نماد

نظارت و اعتبار بخشی موسسات سلامت

(16021012000)

1. نظارت بر ادارت نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

16031012100


81454410

2.نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

16041012101

3. بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی

16021012102

4. رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی

16061012103

5. برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی کشوری جهت توانمندسازی ارزیابان کشوری

18051012104

6. اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور

16051012105

صدور، تمدید، اصلاح، ابطال و لغو پروانه موسسات سلامت

(61021013000)

1. صدور پروانه موسسات پزشکی

16021013000

2. تمدید پروانه موسسات پزشکی

16021013101

3. ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس تقاضای موسسه پزشکی

16021013102

4. اصلاحات مورد براساس تقاضای موسسه پزشکی

16021013103

5. لغو بر اساس زمان بندی تعیین شده در قراردادتاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و تاخیر در ارائه مدارک لازم

16021013104

توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه

(16031014000)

1. تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

18041014100

2. صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان

16031014101

3. صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان

16031014102

4. صدور گواهی معافیت

11021014103

5. توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشکی

16021014104

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت

(18081015000)


سرویس های کدگذاری سلامت

(16041016000)


190

صدور کارت بهداشت

(16041017000)

نظارت بهداشتی بر اماکن

(16041018000)

1. صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی


تلفن براي تهران: 8424
تلفن براي شهرستان ها: 09646

2. صدور مجوز شرکتهای مبارزه با حشرات و سم پاشی

ثبت الکترونیکی گواهی ولادت و مرگ(10031019000)

خدمات الکترونیکی پزشک خانواده

(16021020000)


صدور،تمدید پروانه موسسات سلامت

(16041021000)

تدوین استاندارد ها و کدگذاری و شناسه های حوزه سلامت(16061022000)

ارزشیابی مدارک تحصیلی

دانش آموختگان خارج از کشور(18041023000)

آموزش مستمر جامعه پزشکی(18051024000)

ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی(18041025000)


ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی

(18041026000)

1. ثبت نام و برگزاری آزمون


81452575- 81452574


2. اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها

3. ارزشیابی کلیه آموزهای علوم پزشکی

4. برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی

خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی

(18041027000)

1. ایجاد راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی ، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی

دانشجويان داخل (انتقالي، جابه جايي،..): 81452368

Description: http://www.behdasht.gov.ir/uploads/1_25_next1.gifدانشجويان داخل (بورس داخل): 81452253

Description: http://www.behdasht.gov.ir/uploads/1_25_next1.gifامور فارغ التحصيلان: 81452252

Description: http://www.behdasht.gov.ir/uploads/1_25_next1.gifدانشجويان خارج (دانشگاه هاي مورد تاييد، انتقال خارج به داخل،..): 81452376

Description: http://www.behdasht.gov.ir/uploads/1_25_next1.gifدانشجويان خارج (بورس خارج): 81452268

Description: http://www.behdasht.gov.ir/uploads/1_25_next1.gifدانشجويان خارج (تسهيلات دانشجويي): 81452378


سامانه پيامك دانش آموختگان:3000879812

2. تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی ، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی

3. بازنگری برنامه های آموزشی رشته های رشته های تخصصی ، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی

4. تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات اجرائی مرتبط

5. بررسی درخواست های انتقال ، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی

جذب و ارتقاء اعضاي هيات علمي

(10031028000)

1. جذب اعضای هیات علمی


88364227 - 81452309


2. ارتقای اعضای هیات علمی

تسهيلات رفاهي اعضاي هيات علمي

(13011029000)

1. معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به بانک های عامل جهت دریافت وام مسکن

2. معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن

3. نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانک ها و رفع مشکلات احتمالی

سازمان الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی
طراحی و اجرا: دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی