معرفی خدمات شناسه دار
آدرس خدمات شناسه دار
لیست سامانه های فعال
سامانه ارتباط از شما، پاسخگویی از ما
سامانه اطلاعات پژوهشی کشور سامانه اتوماسیون آماری
سامانه اینترانت سامانه پایگاه های مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی
سامانه های انستیتو پاستور سامانه اتوماسیون اداری
سامانه انجمن علمی مدیریت اطلاعات سلامت ایران سامانه خدمات سلامت
سامانه اورژانس تهران سامانه امور مالی (فیش حقوقی)
سامانه بانک تخصصی فیلم پزشکی سامانه پذیرش بیمار بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور
سامانه خبری و اطلاع رسانی وبدا سامانه اطلاعات طرح های عمرانی
سامانه بانک تخصصی ویدئو سلامت سامانه نظارت و ارتباطات مردمی
سامانه سازمان انتقال خون ایران سامانه توزیع پزشکان
سامانه بانک جامع مقالات پزشکی سامانه سایت بیمارستان ها و مراکز بهداشتی
سامانه ثبت مرخصی کارکنان سایت جمعیت هلال احمر ایران
سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی سامانه تخصصی سرطان سینه
سامانه سیستم جامع امور تشکیلات سایت سازمان بهداشت جهانی
سامانه مرکز مشاوره دانشگاه تهران سامانه سایت های حوزه های ستادی
سامانه شناسنامه آموزشی کارکنان سامانه سازمان نظام پزشکی کشور
سامانه کتابخانه الکترونیک لیست سایت های وزارتخانه ها و نهادهای دولتی
سامانه مدیریت حساب اینترنت سامانه فرهنگستان علوم پزشکی کشور
سامانه تسهیلات ارزی سایت اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مجموعه سایت های پورتال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سامانه نقشه سلامت ایران
سامانه آموزش مداوم سامانه سما سامانه (پورتال فارغ التحصیلان)
سامانه سما سامانه (مرکز سنجش پزشکی) سامانه جذب اعضای هیات علمی
سامانه ثبت نام آنلاین کارگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان سامانه آموزش مجازی
سامانه آموزش الکترونیک سامانه کتابخانه دیجیتال
سامانه پایش اساتید سامانه کدینگ سیستم آموزشی
سامانه انتخاب دانشجوی نمونه سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سامانه کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی زنجان سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی آویژه
سامانه تجهیزات پزشکی سامانه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی
سامانه رتبه بندی تجهیزات پزشکی سامانه ورود و ترخیص کالاهای پزشکی
سامانه نگهداشت تجهیزات پزشکی سامانه آموزش سلامت همگانی
سامانه ثبت اطلاعات موالید استان همدان سامانه کتابخانه همراه سلامت
سامانه نظام پیشنهادات سازمان انتقال خون ایران
سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان انتقال خون ایران سامانه اهدای سلول بنیادی خون
سامانه چاپ آنلاین کارت اهدای خون سامانه اعلام نتیجه آزمایش درمانگاه بیمارستان آیت اله موسوی زنجان
سامانه شبکه آزمایشگاه های علوم پزشکی کشور
سامانه مشاوره پزشکی مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی زنجان سامانه مدیریت مفاهیم حوزه سلامت
سامانه ارتباط عمومی آزمایشگاه ها سامانه صدور پروانه های موسسات پزشکی
سامانه گواهی ارزشیابی بیمارستان ها سامانه اطلاعات دموگرافیک آزمایشگاهی
سامانه مکانیزه مدیریت سرطان سینه سامانه ثبت اطلاعات تروما (تصادفات و حوادث ترافیکی) دانشگاه علوم پزشکی همدان
سامانه ثبت بیماری های خاص
طراحی و اجرا: دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی